Başlıksız Belge

    Kalite Politikası

KALİTE POLİTİKAMIZ

Yaptığımız işlerde vatandaşımızın beklentilerini karşılayabildiğimiz kadar (Adalete, kurum şartlarına, çevreye, kanunlara ve toplum kurallarına uymak şartı ile). Kaliteli olduğumuzun, beklentileri karşılamak hatta aşmakla kalite düzeyimizi arttıracağımızın bilincindeyiz.

Bu bilinçle KYS şartlarına uygun gerek hizmet, gerekse hizmeti sunuş kalitemizi arttırmak gayesi ile devamlı kendimizi geliştirip eğiterek niteliklerimizi vatandaşın taleplerini en üst seviyede karşılayacak hale getiririz.

Kalitenin vatandaşa gülümsemek değil, vatandaşı gülümsetmek olduğunu biliriz.

YALOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SIRA NO

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ(EN GEÇ SÜRE)

1

Bilgi Edinme Hk.

Tüzel Kişiler İçin Yetki Belgesi

30 İş Günü

2

Bilgilendirme

------

30 İş Günü

3

Hakediş

Hakediş Raporu

30 İş Günü

4

 

 

 

Teminat Hk.

Sigorta İlişkisiz Belgesi

15 İş Günü

5

İş Bitirme Belgesi

İş Bitirme Tutanağı

10 İş Günü

6

İş Deneyim Belgesi

------

10 İş Günü

7

İhale Hk.

------

30 İş Günü

8

Personel İzin Hk.

------

4 İş Günü

9

Personel Şikayeti

------

15 İş Günü

10

Geçici Kabul

------

10 İş Günü

11

Bağış Talebi

------

1 İş Günü

12

Demografik Bilgi Talebi

------

2 İş Günü

13

Harita İsteği

------

5 İş Günü

14

Lisans Hk.

------

1 İş Günü

15

Makbuzlarda Beyan No Hk.

------

1 İş Günü

16

Numarataj İşlemleri Hk.

------

2 İş Günü

17

Sinevizyon Gösterisi Hk.

------

1 İş Günü

18

Çevre Yönetimi

------

15 İş Günü

19

 

 

 

 

Çöplük Yeri Hk.

------

2 İş Günü

20

Hafriyat Toprak Ruhsatı

------

15 İş Günü

21

Hafriyat Taşıma İzin Belgesi

------

1 İş Günü

22

Tanıtım Kataloğu

------

1 İş Günü

23

Aşırı Düşük Fiyat Sorgusu

------

10 İş Günü

24

Eksik Evrakların Tamamlatılması

------

1 İş Günü

25

Fiyat Bildirimi

------

1 İş Günü

26

Yeterlilik Belgesi

------

1 İş Günü

27

Burs Talebi

------

30 İş Günü

28

Burs’a İtiraz

------

10 İş Günü

29

Eğitim Hk.Görevlendirme

------

15 İş Günü

30

İzin Hk.

 

------

1 İş Günü

31

Staj Başvurusu

------

3 İş Günü

32

Boş Dükkan ÇTV Beyanı

------

1 İş Günü

33

Ç.T.V. Hk.

------

1 İş Günü

34

Emeklilere Ait Vergi İndirimi

------

1 İş Günü

35

Emlak Vergisi Hk.

------

1 İş Günü

36

Hiçbir Geliri Olmayanların Mesken İndirimi

------

1 İş Günü

37

Mükellefiyet Kaydı Araştırması

------

1 İş Günü

38

Özürlülere Ait İndirimli Bina Vergisi

------

1 İş Günü

39

Rayiç Değer

------

1 İş Günü

40

Uzlaşma Talebi

------

2 İş Günü

41

Evlilik Kredisi-Evlilik Tarih Bildirisi

------

1 İş Günü

42

İzinname

1-Nüfus Cüzdan Fotokopisi,  2-Nüfus Kayıt Örneği, 3- 4 Adet Fotoğraf, 4-Sağlık Raporu, 5-İkametgah, 6-Dosya Ücreti Makbuzu

1 İş Günü

43

Nikah İptali

------

1 İş Günü

44

Nikah Cüzdanı Hk.

------

1 İş Günü

45

Nikah Müracaatı

1-Nüfus Cüzdan Fotokopisi, 2-Nüfus Kayıt Örneği, 3- 6 Adet Fotoğraf, 4-Sağlık Raporu, 5-İkametgah, 6-İzinname (Çiftler Yalova dışında ikamet ediyorsa istenir) 7-Dosya Ücreti Makbuzu

1 İş Günü

46

Nikah Salon Tahsisi

------

1 İş Günü

47

İş Makinesi Kiralanması Talebi

------

2 İş Günü

48

Kazı İzni

------

5 İş Günü

49

 

Kesin Kabul

------

5 İş Günü

50

Keşif Bedeli Hk.

1-Proje

2 İş Günü

51

Malzeme Farklarının Hesaplanması Talebi

------

3 İş Günü

52

Malzeme Fiyat Listesi Bildirimi

------

1 İş Günü

53

Teklif İptali Hk.

------

15 İş Günü

54

Yağmur Suyu Kanalı Altyapısı

------

2 İş Günü

55

Ödeme Hk.

------

7 İş Günü

56

Dükkan Devri Hk.

------

2 İş Günü

57

Fatura İptali

------

2 İş Günü

58

Hal Fiyat Listesi Verilmesi Hk.

------

1 İş Günü

59

İş Yeri Tahsisi

------

20 İş Günü

60

Kiracı Olduğuna Dair Belge Verilmesi

------

2 İş Günü

61

Dava Dilekçeleri

------

30 İş Günü

62

Mahkeme Masraf ve Vekalet Ücretinin Ödenmesi

------

15 İş Günü

63

24 Saat Ruhsatı

------

10 İş Günü

64

 

 

Canlı Müzik İzni

1- İkametgah, 2- Akustik Rapor

90 İş Günü

65

Canlı Müzik İzni (Geçici)

------

15 İş Günü

66

Çalışma Ruhsatı Olup Olmadığı Hakkında Bilgi

------

5 İş Günü

67

Çalışma Ruhsat İptali

1- Ruhsat Aslı

1 İş Günü

68

Çalışma Ruhsat Yenilenmesi

------

1 İş Günü

69

Çalışma Ruhsatı (Sıhhi)

1-Sıhhi müesseselere ait İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsat Başvuru Formu

2-İş takibi yapan kişilerden vekaletname ve nüfus cüzdan fotokopisi

3-Tapu Fotokopisi

4-İskan Belgesi ( Yapı Kullanma İzin Belgesi). 2004 yılından önce yapılan  ve Yapı Kullanma İzni olmayan yerlerden (Emlak Beyanname Örneği v Elektrik ve  Su Fatura örneği.)

5-634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu Kapsamına giren gayrı menkullerin ; tapu kütüğünde mesken olarak gösterilen bağımsız bölümlerinde açılacak  yerler için yönetim karar defterinden alınmış tüm kat maliklerinin noter onaylı muvafakat namesi

6-Devir ve ortaklık işlemlerinden noter onaylı devir senedi ve eski ruhsatın aslı (Eski Ruhsatın aslının  kaybı halinde kayıp ilanının verildiği gazete.)

7-Esnaf ve Sanatkarlar Odası Sicil Kaydı veya Ticaret Odası Kaydı

8-Ticaret Odasına Kayıtlı değilse gerekli iş kollarından Milli Eğitim Bakanlığından alınmış Ustalık belgesi. (Ustalık Belgesi kendisine ait değilse noter onaylı taahütnamenin aslı)

9-Kiracılar için kira kontratı örneği , (Eğer kira kontratında vekaleten imza varsa vekalet  örneği)

10-Vergi Levhası Fotokopisi

11-Şirketlerden imza sirküleri örneği

12-İşyeri sahıs tarafından açılıyor ise 4 adet Fotoğraf.

13-Yangın Söndürme Cihaz Fatura Fotokopisi ( 2 Adet)

14-Elektrik İçtesisat  Yönetmeliğine uygunluk belgesi ve 1 adet  fotokopisi

15-Bayi olarak açılan işyerlerinden  bayilik sözleşmesi

16-1 adet Plastik Dosya

17-Yalova Belediyesine Emlak, Çevre Temizlik ve İlan Reklam Vergileri ile su borcunun bulunmadığına dair yazı

18-Oto Galerileri ve Oto Parklar  için, Mali Zorunluluk Sigortası

19-Su Satış Yerleri için İl Sağlık Müdürlüğünden çalışma ruhsatı , Bayilik Sözleşmesi ve analiz raporu

20-Baharatçılar İçin:Sağlık Müdürlüğü Bitkisel Droglara mahsus satış belgesi

21-Dersane ve Kurs yerleri için Milli Eğitim Bakanlığı İl Sağlık Müdürlüğünden alınan çalışma izin belgesi

 

10 İş Günü

70

Çalışma Ruhsatı (Gayri Sıhhi)

1-Gayrı Sıhhı müesseselere ait İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsat Başvuru Formu

2-İş takibi yapan kişilerden vekaletname

3-Tapu Fotokopisi

4-İskan Belgesi(Ekmek FırınlarındaÖzel yapı şekline tabi yapı kullanma izni)

5-Devir ve ortaklık işlemlerinden noter onaylı devir senedi ve eski ruhsatın aslı (Eski Ruhsatın aslının  kaybı halinde kayıp ilanının verildiği gazete.)

6-Esnaf ve Sanatkarlar Odası Sicil Kaydı veya Ticaret Odası Kaydı

7-Tic.Odasına Kayıtlı değilse gerekli iş kollarından Milli Eğ.Bakanlığından alınmış Ustalık belgesi(Ustalık Belgesi kendisine ait değilse noter onaylı taahütnamenin aslı)

8-Kiracılar için kira kontratı örneği

9-Vergi Levhası Fotokopisi,

10-Noterden imza sirküleri örneği,

11-Şirketlerden Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi.

12-İşyeri şahıs tarafından açılıyor ise 4 adet Fotoğraf.

13-Yangın Söndürme Cihaz Fatura Fotokopisi ( 2 Adet).

14-Elektrik İç tesisat  Yönetmeliğine uygunluk belgesi ve 1 adet  fotokopisi.

15- 1 adet Plastik Dosya

16-Yerleşim Planı (tesis içi yerleşimini ve bölümleri gösterir şekilde çizilmiş.1/100 ölçekli mimar veya mühendis onaylı.)

17-İşyerlerinde bulunan makinelerin motor gücü tespit raporu.

18-Elektrik Projesi Çizilmiş olacak.

19-Çevre Kirlenmesini önleyici tedbirler hakkında açıklama raporu,

20-İş akımı açıklama raporu ,

21-Muvafakat name (üzerinde mesken olan binalarda kat maliklerinden )

22-Yalova Belediyesine Emlak , Çevre Temizlik ve İlan Reklam Vergileri ile su borcunun bulunmadığına dair yazı.

23-İtfaiye Müdürlüğünce hazırlanan rapor.

24-Üçüncü Sınıf Ekmek Fırınlarında en az  200 m2 genişlik şartı aranır.

25-İkinci Sınıf Ekmek Fırınlarında  en az 250 m2 genişlik ve 3,5 metre yükseklik şartı aranır.

26-İl Çevre Müd.alınan Çed, Deşarj , Emisyon izni ve Gürültü kontrol izin belgesi veya Çed,Deşarj ve Emisyon iznine tabi değilse gerekli değildir yazısı

27-Tehlikeli atıklarla ilgili lisansa tabi ise belgesi.

28-Karayolu kenarında kurulacak tesisler için Yol Geçiş İzin Belgesi

29- İlaçlama Yerlerinden Meslekle ilgili diplama, kendi odasından sorumlu yönetici belgesi, Mesul Müdürlük Belgesi.

30-1.sınıf Gayri Sıhhi  işyerlerinden Sorumlu müdür sözleşmesi

31-Bayi olarak açılan işyerlerinden bayilik sözleşmesi

30 İş Günü

71

Çalışma Saatinin Kısaltılması / Uzatılması Talebi

------

1 İş Günü

72

Emniyetten Gelen Dosyalar

------

30 İş Günü

73

G.S.M. Madencilik Ruhsatı

1-Başvuru formu

2-Maden ruhsatı,(İşletme Ruhsatı )

3-Genel Müdürlük tarafından mahallinde yapılan inceleme üzerine düzenlenen tetkik heyeti raporu,

4-Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında alınmış karar,

5-Birinci sınıf gayri sıhhî müesseseler için sağlık koruma bandının işaretlendiği ve maden üretim faaliyetleri ve/veya bu faaliyetlere dayalı olarak üretim yapılan tesislerin yerleşiminin son durumunu gösteren harita,

6-Yangın ve patlamalar için gerekli önlemlerin alınacağına dair taahhütname,

7-Sorumlu müdür sözleşmesi (birinci sınıf gayrisıhhî müesseseler için),

8-Gerekiyorsa emisyon izni,

9-Gerekiyorsa deşarj izni.

 

30 İş Günü

74

Gıda Sicili Müracaatı

1-Gayri Sıhhi Müessese Ruhsat Fotokopisi

2-Bağlı Olduğu Meslek Kuruluşundan Üyelik veya Faaliyet Belgesi            

3- Şirket Ana Sözleşmesinin yayınlandığı Ticaret Sicil Gazetesi veya noter onaylı nüshası

4- İmza Sirküleri

5- Kapasite Raporu

6- Sorumlu yöneticinin noter onaylı sözleşmesi,diploma örneği, ve söz konusu işyerinde sorumlu yönetici olarak çalıştığına dair meslek odasından alacağı belge (meslek odası olmayanlardan istenmeyecektir.)

   

15 İş Günü

75

Hafta Tatili Ruhsat İptali

1-Ruhsat Aslı

1 İş Günü

76

Hafta Tatili Ruhsat Yenileme

1-Ruhsat Aslı

10 İş Günü

77

Hafta Tatili Ruhsatı

1- Açma Ruhsat Fotokopisi

1 İş Günü

78

İstasyonsuz Bayilik Hk.

------

1 İş Günü

79

İşletme İzin Belgesi

1- Şahıslar İçin 2 Adet Resim,

2- Bağlı Bulunduğu Kuruluştan Ruhsat-Çalışma İzin Belgesi Fotokopisi

7 İş Günü

80

Kayıp Ruhsat

1- Ruhsatın zayi olduğuna dair gazete ilanı, 2- Vergi Levhası  Fotokopisi

3 İş Günü

81

Mesul Müdürlük İptali

1- Mesul Müdürlük Belgesi

2 İş Günü

82

Minibüs Ruhsat Alma ve Devir

1-Noter Tasdikli Trafik Ruhsat Fotokopisi 2-Noter Tasdikli Devir Sözleşmesi 3-Vergi Dairesi Mükellefiyet Kaydı,

4-3 Adet Fotoğraf, 5-Trafik Tahsis Belgesi, 6-Minibüsçüler Odası Faaliyet Belgesi

10 İş Günü

83

Minibüs Ruhsat Bilgi Dilekçesi

------

1 İş Günü

84

Minibüs Ruhsat Yenilenmesi

1- 3 Adet Fotoğraf, 2- Meslek Kuruluş Kaydı

5 İş Günü

85

Rayiç Yol Fiyatının Belirlenmesi

------

2 İş Günü

86

Şehir İçi Reklam Tabelasının İptali

------

2 İş Günü

87

Tabela Ruhsat Yenilenmesi

------

1 İş Günü

88

Tabela Ruhsatı

1- İlan reklam tabelasının krokisi, 2- Yer sahibi ile yapılan kontrat

1 İş Günü

89

Tabela Ruhsatı İptali

1- Tabela Ruhsatı Aslı

1 İş Günü

90

Teftiş Defteri Hk.

1- Çalışma Ruhsat Fotokopisi

1 İş Günü

91

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Umuma Açık İşyerleri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı

1-Sıhhi müesseselere ait İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsat Başvuru Formu

2-İş takibi yapan kişilerden vekaletname

3-Tapu Fotokopisi. (3 Adet)

4-İskan Belgesi (Yapı Kullanma İzin Belgesi).Yapı Kullanma İzni olmayan yerlerden (Emlak Beyanname Örneği ve Elektrik ve  Su Fatura örneği.)

5-634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu Kapsamına giren gayrı menkullerin; tapu kütüğünde mesken olarak gösterilen bağımsız bölümlerinde açılacak  yerler için yönetim karar defterinden alınmış tüm kat maliklerinin noter onaylı muvafakat namesi, İşyeri olarak gözüken yerlerden kat maliklerinin yarıdan bir fazlasının muvafakati.

6-Devir ve ortaklık işlemlerinden noter onaylı devir senedi ve eski ruhsatın aslı (Eski Ruhsatın aslının  kaybı halinde kayıp ilanının verildiği gazete.)

7-Esnaf ve Sanatkârlar Odası l Kaydı veya Tic.Odası Kaydı. (faaliyet belgesi)

8-Ticaret Odasına Kayıtlı değilse gerekli iş kollarından Milli Eğitim Bakanlığından alınmış Ustalık belgesi. (Ustalık Belgesi kendisine ait değilse noter onaylı taahhütnamenin aslı) )(içkili Lokanta vb)

9-Kiracılar için kira kontratı örneği

10-Vergi Levhası Fotokopisi

11-İşyeri Sahibi veya Şirket Sorumlusunun Nüfus Cüzdan Fotokopisi.

12-Şirketlerden imza sirküleri örneği

13-İşyeri şahıs tarafından açılıyor ise 4 adet Fotoğraf.

14-Yangın Söndürme Cihaz Fatura Fotokopisi (2 Adet).

15-Elektrik İç tesisat Yönetmeliğine uygunluk belgesi ve 1 adet fotokopisi.

16- Devlet hastanesinden bulaşıcı hastalığı olmadığına dair uzman hekim raporu (Sağlık Ocaklarından alınabilir.)

17-1 Adet Plastik Dosya

18-İşyerinin Okul, Cami ve resmi kurumlara mesafesini gösteren kroki

19-Yalova Belediyesine Emlak, Çevre Temizlik ve İlan Reklam Vergileri ile su borcunun bulunmadığına dair yazı.

20-Havuz ve Plaj İşletmelerinde Cankurtaran Belg.ve sağlık personeli sözl.

 

Başvuru formunda işyerinde çalışan sayısı belirtilmek zorunda olup çalışan pers. nüfus cüzd. örneği, Bulaşıcı hastalığı olmadığına dair resmi sağlık kurumundan alınacak sağlık raporu

30 İş Günü

92

Mesul Müdürlük Müracaatı

1-Mesul Müdürlük Talep Edenin ve Vermek İsteyenin Belediye Başkanlığına

2-Mesul Müdürlük Veren Şahsın Mesul Müdürlük Talep Edene Noterden Vekâletname Verecek

3-3 Adet Renkli Vesikalık Resim

4- 2 Adet Plastik Dosya

5 - Devlet Hastanesinden Bulaşıcı Hastalığı Olup Olmadığına Dair Uzman Hekim Raporu (Sağlık Ocaklarından da Alınabilir)

30 İş Günü

93

Umuma Açık İşyerleri Ruhsat İptali

1-Ruhsat Aslı

1 İş Günü

94

 

Umuma Açık İşyerinin Sınıf Tespit Talebi

------

10 İş Günü

95

Unvan Değişikliği

------

1 İş Günü

96

18.Madde Uygulama Talebi

1-Tapu

210 İş Günü

97

Akaryakıt İstasyonu Hk.

------

5 İş Günü

98

Arsa Bağışı

1- Tapu

10 İş Günü

99

Arsa Tahsisi

------

60 İş Günü

100

Arsa Tesviyesi için İzin

------

2 İş Günü

101

Arşiv

1-Harç Makbuzu

2 İş Günü

102

Asansör İşletme Ruhsatı

1- 4 adet klasör, 2-Asansör Projesi (4 adet), 3-Mukavemet ve Elektrik Hesapları (4 adet), 4- Yapımcı Firma TSE Belgesi (4 adet), 5- Bakım Sözleşmesi (4 adet), 6- Firma Mühendisleri SMM belgeleri (4 adet), 7- Garanti Belgesi

10 İş Günü

103

Asgari Mesafe Tespiti

------

5 İş Günü

104

Avam Proje Tasdiki

1-Proje

3 İş Günü

105

Az Hasarlı Bina Onarım Yazısı

1-Tapu, 2-Hasar Raporu

5 İş Günü

106

Baz İstasyonu

------

5 İş Günü

107

Bedel Tespiti

------

30 İş Günü

108

Belediye Arsa ve Arazilerinin Satış Bedeline İtiraz

------

5 İş Günü

109

 

Belediye Hissesinin Satın Alınması

1-Tapu

15 İş Günü

110

Belediyeye Ait Taşınmazın Satın Alınması

1-Tapu

90 İş Günü

111

Belediyeye Ait Taşınmazın Satışı

------

80 İş Günü

112

Binanın Bitiş Tarihi Hk. Bilgi

1-Tapu

3 İş Günü

113

Çalışma Ruhsat Yazısı

1-Yapı Kullanma İzin Belgesi, 2-Tapu, 3-Kira Kontratı (kiracı ise)

3 İş Günü

114

Çatı Yapımı İçin İzin

1-Tapu

2 İş Günü

115

Çatı Vizesi

1-Tapu, 2-Ruhsat Aslı

10 İş Günü

116

Değişiklik Dosyası (Tevhid-İfraz-Yola Terk-Yoldan İhdas)

1-Tapu

2-İşleme ilişkin Fölye (Harita Mühendisi tarafından hazırlanır)

10 İş Günü

117

Değer Tespiti

------

3 İş Günü

118

Deney Raporları

------

2 İş Günü

119

E.Y.Y. Projesi

1-Tapu, 2-Çap, 3-Röperli Kroki, 4-İmar Durumu, 5-Zemin Etüdü (2 katlı olanlar için) 6-Taahhütname (2 katlı imar durumu olup, tek kat yapacağına dair) 7-Fenni Mesul Taahhütnameleri (Mimari-statik, Sıhhi tesisat-elektrik)

8-Müteahhit Taahhütnamesi ( Mal sahibi veya varsa müteahhit ) 9-Mimari-Statik-Elektrik-Sıhhi Tesisat-Isı Yalıtımı Projeleri 4 takım

5 İş Günü

120

Elektrik Bağlantısı Hk.

1-Tapu, 2-İskan

3 İş Günü

121

Emlak Uygulamaları Hk.Bilgi

------

10 İş Günü

122

Enerji Nakil Hattıyla İlgili

------

1 İş Günü

123

Fenni Mesul İstifası

------

20 İş Günü

124

 

 

 

 

Ferdi İskan

1-Tapu

10 İş Günü

125

Geçiş Yolu İzin Belgesi

------

5 İş Günü

126

Geçit Hakkı

1-Tapu, 2-Noter Tasdikli Muvafakatname

 

10 İş Günü

127

Güçlendirme Ruhsatı

1-Taahhütname, 2-Yapı Kullanma Belgesi, 3-Ruhsat, 4-Tapunun Fotokopisi, 5-İmza Sirküleri (PM’nin), 6-PM Belgesinin Fotokopisi, 7-Karar Defteri, 8-Sözleşme Örneği, 9-Projeler (Oda Onaylı), 10- Zemin Etüdü, 11- Karot Raporu, 12- Cephe Fotoğrafları, 13- Hasar Tespit Raporu

15 İş Günü

128

Hafriyat Taahhütnamesi

------

3 İş Günü

129

Hali Hazır Haritanın Onanması

1-Hâlihazır harita paftaları, 2-Hesap cildi ( dosyası )

10 İş Günü

130

Harç İadesi Hk.

------

15 İş Günü

131

İmar affı Müracaatı

------

15 İş Günü

132

İmar Durumu (Çizim)

1-Tapu Fotokopisi, 2-Harç Makbuzu, 3-Su Basman Kotu ( Belediye Onaylı)i, 4-Plan Kote (Harita Müh. Onaylı)

4 İş Günü

133

İmar Durumu (Bilgi Amaçlı)

1-Tapu

3 İş Günü

134

İmar Plan Tadilatı

1-İmar Plan Tadilatı Teklifi (4 Takım ), 2-Plan Açıklama Raporu (4 Takım) 3-Tapu Fotokopisi                                                                                 

45 İş Günü

135

İmar Planları Hk. Bilgi

1-Tapu

5 İş Günü

136

İmar Planlarına İtiraz

1-Tapu

45 İş Günü

137

İmar Uygulamaları Hk. Bilgi

1-Tapu

3 İş Günü

138

İmar Uygulamalarına İtiraz

1-Tapu

45 İş Günü

139

İnşaat Durdurulması Talebi

------

7 İş Günü

140

İnşaat Ruhsatı Olup Olmadığı Hk. Bilgi

------

4 İş Günü

141

İnşaat Ruhsatı Yenileme

1-Eski Ruhsatın Fotokopisi, 2-Tapu Fotokopisi, 3-Fenni Mesulün Teknik Raporu, 4-Hasar Tespit Raporu

5-Binanın Cephe Fotoğrafları

15 İş Günü

142

İnşaat Ruhsatı

1-İnşaat ruhsat dosyası, 2-İmar Durumu, 3-Röperli kroki, 4-Tapu 5- Statik, Mimari, Elektrik, Tesisat, Isı yalıtım ,asansör, kalorifer(4’er takım) 6-Yapı denetim Evrakları, 7- Tus Taahhütnameleri, 8- HUS evrakları 

9- Banka dekontu, 10-Müteahhit Evrakları, 11-Proje Müelliflerinin Oda Sicil Belgesi, 12-İnşaat Sözleşmesi (Müteahhit ve Mal sahibi arası), 13-Jeolojik – Jeoteknik Etüt Raporu, 14-Kalfalık Belgesi veya Ustalık Belgesi, 15-Noter Onaylı Müteahhit Taahhütnamesi,

16-Şantiye Şefi Evrakları

           *Şantiye Şefi Sözleşmesi

           *İkametgâh Belgesi

           *Mimar/Mühendislerden Oda Sicil Belgesi

           *Teknikerlerden Noter Onaylı Diploma

15 İş Günü

143

İskân (Az Hasarlı, Hasarsız)

1-Tapu, 2-Hasar Raporu 3-Fenni Mesul Raporu (Teknik raporu-Proje müelliflerinden) 4- Gelir-Tahsilât Müdürlüğünden borcu olmadığına dair yazı

10 İş Günü

144

İskân (Orta Hasarlı)

1-PM’in taahhütnamesi, 2-Beton firmasından beton basınç raporu, 3-Demirin kalite test sonuçları, 4-Ruhsat, 5-Fenni Mesul Taahhütnamesi 6-İnşaatı yapan müteahhidin taahhütnamesi 7-Kalfalık Belgesi, 8-Tapu Bilgileri

10 İş Günü

145

İskân 2

1-SSK ve Vergi Dairesinden pirim borcu yoktur yazıları  2-İşletme İştirakler Müd. İskan Harcı Ödemesine ait Makbuz

15 İş Günü

146

İskânın Olup Olmadığı &

İskân Aşamasında Olup Olmadığı Hk. Bilgi

1-Tapu

3 İş Günü

147

İskele Kurulması İçin İzin

------

3 İş Günü

148

İstimlâk Bedeli Hk.

1-Tapu

2 İş Günü

149

İstinat Ruhsatı Hk.

------

15 İş Günü

150

İşyeri Teslim Tutanağı Hk.

------

7 İş Günü

151

Jeolojik- Jeoteknik Etüt Raporu

1-Tapu, 2- Onaylı İmar durumu

15 İş Günü

152

Kamulaştırma Hk.

1-Tapu

50 İş Günü

153

Kamulaştırma Bedeli Yerine Belediye Taşınmazı ile Trampa Edilmesi

 

------

120 İş Günü

154

Kamulaştırma Devir İşlemi

------

30 İş Günü

155

Kat İrtifakı

1-Kat irtifakı projesi, 2-Hasarsız raporu, 3-Ruhsat Fotokopisi

4 İş Günü

156

Kat Mülkiyeti

1-Yapının her cephesini gösteren fotoğraf (2 takım) 2-Hasarsızlık Raporu, 3-İskân Belgesi, 4-Ruhsat

4 İş Günü

157

Kat Vizesi

1-Ruhsatın Aslı

10 İş Günü

158

Kısıtlılık Hali

1-Tapu

3 İş Günü

159

Kömürlük İçin İzin

1-Mimari Proje

2 İş Günü

160

Mekanik Tesisat Vizesi

------

10 İş Günü

161

Mesleki Faaliyeti Sona Erdirme

------

2 İş Günü

162

Mevzii / İlave İmar Planı

KAMU KURUM VE KURULUŞLARIN GÖRÜŞLERİ

  1. Karayolları
  2. D.S.İ
  3. Tarım İl Müdürlüğü
  4. Çevre ve Orman Müdürlüğü
  5. TEDAŞ
  6. Sağlık İl Müdürlüğü

1-Röperli Kroki, 2-Tapu, 3- 4 adet 1/1000 ve 1/500 mevzii plan

4-Plancının Açıklama Raporu 4 adet, 5-Ücret

45 İş Günü

163

Mücavir Alan Hk.

1-Tapu

2 İş Günü

164

Mührün Kaldırılması

------

3 İş Günü

165

Müşavirlik Kaydı / Yenilemesi

1-2 adet fotoğraf, 2- Nüfus Sureti, 3-Odaya Kayıtlı olduğuna dair belge, 4-Diploma (Noter tasdikli), 5-Vergi Levhası Fotokopisi, 6-Noter Tasdikli İmza Sirküleri, 7-İkametgah, 8-Şirket işi Ticari Sicil Gazete 9-Harç Makbuzu,

10-1 Dosya içinde toplanacak

2 İş Günü

166

Onarım-Güçlendirme %20 lik

1-PM’in Taahhütnamesi,  2-Beton firmasından beton basınç raporu, 3-Demirin kalite test sonuçları,  4-Ruhsat,

5-Fenni Mesul taahhütnamesi 6- İnşaatı yapan müteahhidin taahhütnamesi, 7-Kalfalık belgesi

10 İş Günü

167

Para Cezası Hk.

------

5 İş Günü

168

Sokak İsmi Hk.

------

120 İş Günü

169

Su Basman Kotu

1-Tapu, 2-Ruhsat

10 İş Günü

170

Şerh, İpotek, Takyidin Kaldırılması

1-Tapu

10 İş Günü

171

Tadilat Proje Onayı

1- Proje (3 Nüsha, oda onaylı)

15 İş Günü

172

Tadilat Ruhsatı

1-Eski Ruhsatın Fotokopisi, 2-Tapu Fotokopisi

3-Yapı Denetim Firmasın İstediği Evraklar

-Yapı Denetim Firmasından binayla ilgili taahhütname

-Yardımcı inşaat ve Yapı Denetim İnşaat mühendisinin ikametgahı

-Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünden onaylanmış yapı bilgi formu

-Proje Müelliflerinin Büro tescil belgeleri

-Yapı Denetim Hizmet Sözleşmesi

-Müteahhit in taahhütnamesi ,Vergi levhasının fotokopisi Faaliyet Belgesi(Noterden) -Müteahhit ile mal sahibi arasındaki sözleşme

-Banka dekontu

15 İş Günü

173

Tapu Tahsis Belgesinin Tapuya Çevrilmesi

1-Tapu Tahsis Belgesi

30 İş Günü

174

Taşınmaz Mal Hissesinin Devri

------

120 İş Günü

175

Tek Katlı Yapı Ruhsatı

1- Projeler, 2-Tapu, 3-Taahhütname, 4- Jeolojik rapor

5 İş Günü

176

Teknik Eleman Görevlendirme

------

3 İş Günü

177

Temel Üstü Vizesi

1-Tapu, 2-Ruhsat, 3-Temel Vize Ücreti

10 İş Günü

178

Toprak Vizesi

1-Tapu, 2-Ruhsat, 3-Toprak Vize Ücreti

10 İş Günü

179

Y.İ.B.F. İptali, Tasdiki,

Değişikliği Hk.

------

5 İş Günü

180

Yapı Bilgileri Hk.

------

5 İş Günü

181

Yapı Denetim Eleman Değişikliği

------

5 İş Günü

182

Yapı Denetim Firma Kaydı

------

5 İş Günü

183

Yapı Denetim Seviye Tespiti

------

5 İş Günü

184

Yapı Denetim Sözleşme Feshi

------

15 İş Günü

185

Yapı Tespit ve Durdurma Zaptı

------

30 İş Günü

186

Yıkım Kararı Hk.

------

2 İş Günü

187

Yıl Sonu Tespit Tutanakları

------

10 İş Günü

188

Yol Kırmızı Kotun Belirlenmesi

1- Tapu, 2-Koordinatlı Çap veya Röperli Kroki

5 İş Günü

189

Afet Yardımı

------

2 İş Günü

190

Alacak Ödemesi

------

2 İş Günü

191

Askerlik Borçlanması

------

2 İş Günü

192

Atama (Nakil İşlemi)

 

 

 

 

 

 

 

 

------

3 İş Günü

193

Avans Talebi

------

2 İş Günü

194

Belediyemizde Çalışıp-Çalışmadığına dair belge verilmesi

------

3 İş Günü

195

Doğum Yardımı

1-Doğum Belgesi

7 İş Günü

196

Emeklilik Hk.

------

5 İş Günü

197

Evlenme Yardımı

1-Evlenme Belgesi

2 İş Günü

198

Fark Ödenmesi

------

3 İş Günü

199

Görev Belgesi Verilmesi

------

2 İş Günü

200

Görev Yeri Değiştirilmesi

------

3 İş Günü

201

Harcırah Ödenmesi

------

2 İş Günü

202

Hastalık Yardımı

------

2 İş Günü

203

Hizmet Belgesi Hk.

------

7 İş Günü

204

Hizmet Birleştirilmesi

------

15 İş Günü

205

İntibak Yaptırılması

------

15 İş Günü

206

İstifa Hk.

------

2 İş Günü

207

İş Akdinin Askıya Alınması

------

3 İş Günü

208

İş Başvurusu

------

3 İş Günü

209

İşçi İzin Parası

------

2 İş Günü

210

İzin Hk.

------

1 İş Günü

211

Kıdem Tazminatı Ödenmesi

------

15 İş Günü

212

Lojman Talebi / Tahliyesi

------

15 İş Günü

213

Nema Hk.

------

1 İş Günü

214

Ölüm Yardımı

1-Ölüm Raporu

2 İş Günü

215

Pasaport Talep Formu

------

2 İş Günü

216

Personel Sicil Notu Hk.

------

2 İş Günü

217

Sağlık Karnesi Hk.

------

5 İş Günü

218

Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi Verilmesi Hk.

------

1 İş Günü

219

Sünnet Yardımı

------

2 İş Günü

220

Süt İzni

------

2 İş Günü

221

Tedavi Ücretinin Ödenmesi Hk.

------

5 İş Günü

222

Vizite Kâğıdı Talebi

------

1 İş Günü

223

Belediye Meclis Salon / Fuayesi Tahsisi

------

1 İş Günü

224

Bld.Ait Binaların Ortak Giderlerinin Ödenmesi

------

3 İş Günü

225

Borç İlişiği Hk.

------

1 İş Günü

226

Ceza İndirim Talebi

------

1 İş Günü

227

Düzeltme, İtiraz, Geri İade Hk.

1-Tahsilat Makbuzu Aslı

1 İş Günü

228

Eğlence Vergisi Hk.

------

1 İş Günü

229

İlan Reklam Vergisi / Tabela Kontrolü

------

1 İş Günü

230

İşgaliye Hk.

------

1 İş Günü

231

Kira Tahliye Taahhüdü

------

7 İş Günü

232

Kira Taksitlendirme

------

1 İş Günü

233

Kiralama Talebi

------

2 İş Günü

234

Mahsuplaşma Hk.

------

2 İş Günü

235

Müstakil Arsa Satış Talebi

------

30 İş Günü

236

Ölçü ve Ayar Kontrolü

1-Ölçü ve Tartı Aletlerinin Cinsi,Markası,Numarası ve Çekerine Ait Bilgiler

5 İş Günü

237

Para Cezasını Taksitlendirme Talebi

------

2 İş Günü

238

Posta Beyannamesi

------

1 İş Günü

239

Tadilat ve Düzenleme İzni

------

7 İş Günü

240

Tecil Faizi ile Taksitlendirme

------

3 İş Günü

241

Tıbbi Atıklar Hk..

------

5 İş Günü

242

TOKİ Evleri Hk.

------

3 İş Günü

243

Zemin Etüdü ve Karot Test Tahakkuk İtirazı Hk.

------

1 İş Günü

244

Merdivenli Araç Talebi

------

2 İş Günü

245

Yangın Eğitimi Talebi

------

2 İş Günü

246

Yangın Güvenlik Talimatı

------

1 İş Günü

247

Yangın Raporu

------

1 İş Günü

248

Geçici Malzeme Talebi

------

1 İş Günü

249

Kitap, CD ve Dergi Talebi

------

2 İş Günü

250

Konaklama Talebi

------

2 İş Günü

251

Konservatuar İş ve Takipleri

------

2 İş Günü

252

Ses Yayın Aracı Tahsisi

------

2 İş Günü

253

Ses ve Işık Düzeni Talebi / İptali

------

2 İş Günü

254

Spor Etkinlikleri İş ve Takipleri

------

2 İş Günü

255

Yer Tahsisi Talebi / İptali

------

15 İş Günü

256

Araç İsteği

------

2 İş Günü

257

Hibe Edilen Araçlar

------

10 İş Günü

258

Hesap Bildirimi

------

1 İş Günü

259

Tahakkuk Eden Alacakların Tahsilâtı

------

1 İş Günü

260

Defin Talebi / Kayıt Defteri / Yeri Olduğuna Dair Belge

------

2 İş Günü

261

Malzeme Tanıtımı Hk.

------

2 İş Günü

262

Mezar Yeri Belgesi Verilmesi / Satın Alma / Nakli / Parseli Hk. Bilgilendirme

------

2 İş Günü

263

Birim Performansı Hk.

------

2 İş Günü

264

Personel Görevlendirilmesi

------

7 İş Günü

265

Randevu Talebi

------

2 İş Günü

266

Bitki Bakım / Dikim Talebi

------

15 İş Günü

267

Park Mobilyaları Düzenleme -Bakım-Onarım-Talebi

------

7 İş Günü

268

Spor Alanları Yapım – Bakım -Onarım-Talebi

------

7 İş Günü

269

Tribün- Sahne Talebi

------

2 İş Günü

270

Yeşil Alan- Park ve Çocuk Parkı Yapım-Bakım-Onarım-Talebi

------

7 İş Günü

271

Ambulans Talebi

------

1 İş Günü

272

Fakir ve Muhtaçlar İçin Muayene Talebi

1-Fakirlik Belgesi

1 İş Günü

273

Gıda Yardımından Faydalanma

------

15 İş Günü

274

İdarenin Kararına İtiraz

------

10 İş Günü

275

Muayene Kabul

------

10 İş Günü

276

Sağlık İşleri İlaç / Malzeme Talebi

1-İkametgah Belgesi, 2-Fakirlik Kağıdı

1 İş Günü

277

Sağlık Rapor Talebi

------

5 İş Günü

278

Teklif Değerlendirme Hk.

------

5 İş Günü

279

Belediye Kusuru Hk.

------

7 İş Günü

280

Geçici Su / Kanal Hat Bağlantısı

1-Tapu

2-Emlak Beyanname Örneği

5 İş Günü

281

Kanal Hattının Bağlanması

1-Tapu Fotokopisi, 2-Ruhsat Fotokopisi ( Ruhsatsız ise İmar İşlerinden yazı)

5 İş Günü

282

Kanal Hattı İptali

------

7 İş Günü

283

Kanalizasyon Altyapısı Hk.

------

1 İş Günü

284

Tesis İzin Belgesi

------

7 İş Günü

285

TOKİ-Alt Gelir Grubu Baş.

------

120 İş Günü

286

İçme Suyu Altyapısı Hk.

------

1 İş Günü

287

Kanal ve Su Durum Belgesi

------

2 İş Günü

288

Su Hattının Bağlanması

1-Tapu Fotokopisi, 2-Ruhsat Fotokopisi (Ruhsatsız ise İmar İşlerinden yazı.)

5 İş Günü

289

Su Hattının İptali

1-Tapu

15 İş Günü

290

Su Şebeke Tadilatı

------

10 İş Günü

291

Su Vana Montaj Talebi

------

1 İş Günü

292

Tesisat kontrolü

------

3 İş Günü

293

Abone iptal / Depozit Kapama / Depozit İade

------

1 İş Günü

294

Abone Güncelleme

1-Tapu, 2-İkametgah, 3-Nüfus Cüzdan Fotokopisi        

1 İş Günü

295

Abone Bilgileri Hk.

------

3 İş Günü

296

Borç Takibi Hk.

1-Tapu, 2-Kira Kontratı, 3-Nüfus Cüzdan fotokopisi

15 İş Günü

297

Borç Ödeme Hk.

1- Nüfus Cüzdan fotokopisi

1 İş Günü

298

Borçtan Suyu Kesme-Depozit Kesme

1-Tapu, 2-Kira Kontratı, 3-Nüfus Cüzdan fotokopisi

1 İş Günü

299

Depozit Yenileme

1- Nüfus Cüzdan fotokopisi, 2-Önceki abonenin su borcu varsa kira kontrat fotokopisi

1 İş Günü

300

Düzeltme, Geri İade Hk.

------

10 İş Günü

301

Endeks Okuma Talebi

------

1 İş Günü

302

Gazilik/ Şehit Ailesi İndirimi

1-Unvan Belgesi Fotokopisi, 2-Nüfus Cüzdan fotokopisi 3-İkametgah, 4-Kira Kontratı / Tapu

1 İş Günü

303

Geçici Su Aboneliği

1-Tapu Fotokopisi 2-Nüfus cüz. fotokopisi 3-İnşaat Ruhsat Fotokopisi (yoksa Emlak Beyannamesinin tasdikli sureti)

5 İş Günü

304

Günlük Tahakkuk Girme

------

1 İş Günü

305

Abone Faaliyet Değişikliği

------

1 İş Günü

306

İhbarname Ödeme Tarihi Hk..

------

15 İş Günü

307

Kaçak Su Zaptına İtiraz

------

5 İş Günü

308

Kayıp Sayaç

------

1 İş Günü

309

Önceki Borç Hk.

1-Tapu, 2-Kira Kontratı

1 İş Günü

310

Özürlü Su İndirimi / İptali

1-İkametgah (Aile Reisi ve özürlü kişi için) 2-Tapu veya Kira Sözleşmesi 3-Özürlü olduğuna dair belge (%40)

4-Nüfus Cüzdan Fotokopisi (Aile Reisi ve özürlü kişi için)

       Anne, Baba ölü ise vasi olduğuna dair belge

2 İş Günü

311

Rezerve ve Endeks Kontrolü

------

1 İş Günü

312

Saat Söküm ve Ölçüm Talebi / İptali

------

2 İş Günü

313

Su Birim / Sayaç Fiyatları Hk.

------

15 İş Günü

314

Sera Aboneliği

A-Vergi Mükellefi olanlardan;  1-Vergi levhası

B-Vergi Mükellefi olmayanlardan;

1-Bağlı bulunduğu meslek kuruluşu faaliyet belgesi

2-Tapu, 3-Kira Sözleşmesi 4-Nüfus Cüzdan Fotokopisi

3 İş Günü

315

Sözleşme Suret Dökümü

------

1 İş Günü

316

Su Aboneliği

1-Yapı Kullanma İzni (Mesken ve Ticarethaneler İçin) 2-Nüfus Cüzdan Fotokopisi, 3-İnşaat Ruhsatı (İnşaatlar için)

1 İş Günü

317

Su Açma Müracaatı

------

1 İş Günü

318

Su Borcu Taksitlendirme

1-Nüfus Cüzdan Fotokopisi

1 İş Günü

319

Tahakkuk Bölme

1-Nüfus Cüzdan Fotokopisi

1 İş Günü

320

Tahakkuk Düzeltme

------

1 İş Günü

321

Yeni Sayaç Hk.

------

3 İş Günü

322

Haciz Kaldırılması

------

1 İş Günü

323

Makbuz Fotokopisi Hk.

------

2 İş Günü

324

Mal Beyan Bildirimi

1-Vereceği mal beyanına ait fotokopiler (Tapu, araba, ev, eşya vb)

1 İş Günü

325

Mükerrer Ödemenin İadesi Hk.

------

3 İş Günü

326

Ödeme Emrine İtiraz

------

3 İş Günü

327

Tahsildar Görevlendirme Hk.

------

2 İş Günü

328

Atık Alımı Hk..

------

15 İş Günü

329

Tanıtım Broşürleri ve Seminerler

------

3 İş Günü

330

Bilgilendirme Panosu

------

20 İş Günü

331

Dağıtım Araçları Güzergah İzin Belgesi

------

5 İş Günü

332

Araç Giriş Kartı

1-Nüfus Cüzdan Fotokopisi, 2-İkametgah (yoksa elektrik veya su faturası) 3-Araç Ruhsat Fotokopisi

3 İş Günü

333

Güzergah ve Durak Yeri Bilgilendirme Talebi

------

5 İş Günü

334

Otobüs Hattı / Seferleri Konulması Talebi

------

30 İş Günü

335

Parkometre Uygulaması Hk.

------

7 İş Günü

336

Servis Araçları Çalışma Ruhsatı

Başvuru sahibi gerçek ya da tüzel kişinin;

1-İkametgâh ilmühaberi (Belediye ve Mücavir alan sınırları içerisinde en az 3 (üç) yıldır oturuyor ibaresi bulunacak.), (şirketlerde ticaret ve sanayi odasından yazı istenir. Kuruluş yeri Yalova Belediye sınırı olacaktır.)

2-Gerçek kişiler için “ Meslek Odası Kayıt Belgesi ” Tüzel kişiler için “ Sanayi Ve Ticaret Odası Kayıt Belgesi “

3-Sosyal güvenlik kaydı

4-Sabıka Kaydı (Türk Ceza Kanununun 403, 404, 414, 415, 416/1–2–3, 418/1, 429, 430, 431, 432, 435, 436 ve 572/2’nci maddelerindeki suçlardan affa uğramış olsa bile hüküm giymemiş olmak),

5-Nüfus Cüzdanı fotokopisi

6-Başvuruya konu araç için düzenlenmiş motorlu kara taşıt araçları zorunlu mali sorumluluk sigortası

7-Aracın Yalova Emniyeti Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğünden almış olduğu Motorlu Araç Tescil Belgesi ile Motorlu Araç Trafik Belgesinin her iki tarafının fotokopisi

8-Vergi Levhası fotokopisi

9-2 adet fotoğraf

 

7 İş Günü

337

Servis araçları Özel İzin Belgesi

(Okul)

1-Servis taşımacılığı yaptıkları okuldan yazı, okul aile birlikleri ile yapılan sözleşme fotokopisi ya da velilerle yapılan sözleşmenin fotokopisi

2-İzleyecekleri güzergâhı belirtir yazı.

3- 22 yaşını doldurmuş Rehber personele ait sabıka kaydı ve öğrenim durum belgesi

4-Sabıka Kaydı

5-Şoförler; E Sınıfı Sürücü Belgesi için 3 yıllık, B Sınıfı Sürücü Belgesi için 5 yıllık sürücü belgesi fotokopisi.

6-Sürücü Sorgulama Belgesi

7-SRC Mesleki Yeterlilik Belgesi Fotokopisi

8-Araç Ruhsat Fotokopisi

7 İş Günü

338

Servis araçları Özel İzin Belgesi

(Personel,Ücretsiz Müşteri,Kendi Personeli)

1-A2 için Personelini taşıdıkları kuruluşlar ile yapılan sözleşme fotokopisi, A3 için müşterisini taşıdıkları kuruluş ile yapılan sözleşme fotokopisi, A4 için taşıdıkları personelin isim listesi.

2-İzleyecekleri güzergâhı belirtir yazı.

3-Şoförler için Sabıka Kaydı (Türk Ceza Kanununun 403, 404, 414, 415, 416, 418, 429, 430, 431, 432, 435, 436 ve 572’nci maddelerindeki suçlardan affa uğramış olsa bile hüküm giymemiş olmak,)

4-Kullanacakları servis aracının niteliğine uygun sınıfta en az 3 yıllık sürücü belgesine sahip olmak,

5-SRC Mesleki Yeterlilik Belgesi Fotokofisi.

6-Sürücü Sorgulama Belgesi.

7-Araç Ruhsat Fotokopisi

7 İş Günü

339

Sınır Tespit Elemanı (Baba) Konulması

------

5 İş Günü

340

Şehir İçi Trafik Uygulamaları Hk.

------

30 İş Günü

341

Yer Tuzağı Talebi

------

5 İş Günü

342

Asker Aylığı Müracaatı

1-İkametgah Senedi, 2-Fakir Kağıdı, 3-Askerlik Şubesinden ilgili yazı 4-Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği,

5-Kimlik Fotokopisi 6- Çalışamaz Heyet Raporu (Askerin anne ve babasının başvurusu durumunda 65 yaş üstünden aranmaz) 7-İlgili Kurumlara gezdirilmek üzere verilen Bilgi formunun onaylı hali

20 İş Günü

343

Bayrak Hk.

------

2 İş Günü

344

Fakir ve Muhtaçlar Yardımı

------

7 İş Günü

345

Geçici Malzeme Talebi

------

1 İş Günü

346

Meclis Üyeliğinden istifa

------

2 İş Günü

347

Meclise Sunulacak Evraklar

------

45 İş Günü

348

Afiş İlan Asma Talebi

------

2 İş Günü

349

Ceza Erteleme

1-Zabıt Varakası

2 İş Günü

350

İşyeri Önüne Eşya Koyma İzni

------

2 İş Günü

351

Süre Talebi (İşyeri Taşımak / Ruhsat Almak)

------

2 İş Günü

352

Kapama Kararının Durdurulması

------

2 İş Günü

353

Parsel Hk.

------

2 İş Günü

354

Seyyar Satış İçin İzin

------

2 İş Günü

355

Yemek Dağıtımından Faydalanma

1-Fakirlik İlmühaberi

2 İş Günü

356

Zabıt Varakasına İtiraz

1-Zabıt Varakası

15 İş Günü

 

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 

İlk Müracaat Yeri: Hizmet Masaları                                                                         İkinci Müracaat Yeri: Bilgi İşlem Müdürlüğü

İsim                  : Hatice ÖZDEMİR                                                                        İsim                       : M. Levent HATİPOĞLU

Unvan               : Hizmet Masaları Personeli                                                           Unvan                    : Bilgi İşlem Müdürü

Adres                : Yalova Belediye Başkanlığı                                                         Adres                     : Yalova Belediye Başkanlığı      

Tel                    : 0 226 811 50 00                                                                          Tel                         : 0 226 811 50 00  

Faks                 : 0 226 814 14 62                                                                          Faks                       : 0 226 814 14 62

E-Posta             : hatice.ozdemir@yalova.bel.tr                                                    E-Posta     : levent.hatipoglu@yalova.bel.tr


 Haberler
  YALOVA, YILIN ALTIN KENTİ ÖDÜLÜNÜ ALDI
  “ÇANAKKALE GEÇİLMEZ DEDİLER, DÜŞMANA GEÇİT VERMEDİLER”
  HALK OYLAMASIYLA YILIN ALTIN KENTİ YALOVA SEÇİLDİ
  8 MART DOLU DOLU KUTLANDI
  “HAKLARINIZIN SONUNA KADAR SAVUNUCUSU OLUN”
  KÜLTÜR MERKEZİ VE CEMEVİ ÇEVRESİNDE ÇALIŞMALAR TAMAMLANIYOR
  PROJE, BAĞLARBAŞI MAHALLESİ SAKİNLERİNE ANLATILDI
  FAZIL SAY’DAN YÜRÜYEN KÖŞK’E ÖZEL BESTE
  DOĞU SAHİL BANDI CAZİBE MERKEZİ OLACAK
  YALOVA BELEDİYESİ’NE BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ
 


                
Adres : Süleymanbey Mahallesi İstiklal Caddesi No:29 PK: 77100 YALOVA

Web Tasarım