2017 Yılı Ocak Ayı Meclis Toplantısı Gündemi Çağrı Merkezi : 444 8 777
Sosyal Medya :

2017 Yılı Nisan Ayı Meclis Toplantısı Gündemi

T.C.
YALOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
BELEDİYE MECLİSİ’NİN NİSAN / 2017 DÖNEMİ MUTAT MECLİS TOPLANTILARINDAN İLK OTURUMUNU
03 NİSAN 2017 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT: 15:00’DE BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI SALONUNDA
YAPILACAK OLAĞAN MECLİS TOPLANTISINA AİT GÜNDEM


1. Açılış, yoklama, bir önceki Meclis Toplantısı’na ait Kararların okunması.


2. İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne ait konuların görüşülmesi.


3. İsim verilmesi ile ilgili konularının görüşülmesi.


4. İlimiz Rüstempaşa Mahallesi Badgodesberg Parkı cephesine bakan ada 22, parsel 3, 5, 6, 10, 11, 15, 64, 66 ve 68 sayılı yüzölçümleri 5m2 ile 119m2 arasında değişen Belediyemize ait taşınmazların, 5393 sayılı Belediye Kanunun 15/h ve 18/e maddeleri gereğince ihale edilerek satışının yapılması ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün teklifinin görüşülmesi.


5. Yalova Mezarlığında bulunan ada 108, parsel 51 sayılı taşınmaz mal üzerindeki yaklaşık 942 m2 şehitlik için ayrılan alanın ve parsel 13 sayılı taşınmaz mal üzerindeki yaklaşık 230 m2 Askeri Şehitliğin İl Özel İdaresine tahsisi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün teklifinin görüşülmesi.


6. Belediye Encümenine 3 üye seçimi.


7. İmar Komisyonu üye seçimi.


8. Trafik Düzenleme Komisyonu üye seçimi.


9. Plan ve Bütçe Komisyonu üye seçimi.


10. İsim Komisyonu üye seçimi.


11. Dolu kadrolarda derece değişikliği ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün teklifinin görüşülmesi.


12. Yalova Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Bisiklet Takımı Milli Sporcusu ve eşine Dünya Şampiyonası elemelerine katılmak üzere hizmet pasaportu verilmesi ile ilgili Özel Kalem Müdürlüğü’nün teklifinin görüşülmesi.


13. 2016 Yılı Denetim Komisyonu Raporu’nun görüşülmesi.


14. 2016 Yılı Faaliyet Raporlarının görüşülmesi.


15. İmar Komisyonu Kararlarının görüşülmesi.


16. Dilek ve Temenniler.


17. Kapanış.