Metruk Yapı İlanı Çağrı Merkezi : 444 8 777
Sosyal Medya :

Metruk Yapı İlanı

10.07.2019 tarih ve 30827 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7181 sayılı tapu kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanunun 12.maddesi ile 3194 sayılıİmar Kanunun 39.maddesi gereğince ; "Genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği Valilikçe tespit edilen metruk yapılar ile bir kısım veya tamamının yıkılacak derecede tehlikeli olduğu Belediye veya Valilik tarafından tespit edilen yapıların sahiplerinin adrese dayalı nüfus kayıt sistemindeki adreslerine tehlike derecesine göre bunun izalesi için Belediye veya Valilikçe üç gün içerisinde tebligat yapılır.Yapı sahibine bu şekilde tebligat yapılamaması halinde bu durum tebligat yapan idarenin internet sayfasında 30 gün süre ile ilan edilir ve tebligat varakası tebliğ yerine kaim olmak üzere tehlikeli yapıya asılır ve keyfiyet muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edilir.Malik dışında binada ikamet amacıyla oturanlara da ayrıca tahliye için tebligat yapılır." İlgili kanunun maddesi gereğince;aşağıda belirtilen adreslerdeki metruk yapıların yapı sahipleri tarafından izalesi veya yıkılması için 30 günlük süre tanınmıştır.Tanınan süre içerisinde yapının izalesi veya yıkımının yapılmadığı tespiti halinde yıkım belediyemizce yapılacak olup yıkım ücreti %20 yapı sahibinden borçlandırılarak yapı sahiplerinden tahsil edilecektir.ilan metni 30 gün süre ile sitede yayınlanacaktır.

Bu ilan 05.11.2019 tarihinde saat 08:30 ile 05.12.2019 tarhinde saat 08:30 arasında geçerlidir.

Metruk Yapı İlanı


1-Yalova İli,Samanlı Mahallesi 97.Sokak N:7 Merkez /YALOVA
 (Ada:3104 Parsel:2)
2-Yalova İli,Bayraktepe Mahallesi  Yeni Bursa yolu 1.Sokak N:33 Merkez/YALOVA
 (Ada:1837 Parsel:27)
3-Yalova İli,Kazımkarabekir Mah. Yonca Sokak N:4 Merkez/YALOVA
(Ada:1135 Parsel:11)
4- Yalova İli ,Bayraktepe Mah. Zeytin Sok. N:34 Merkez/YALOVA
(Ada:1822 Parsel:14)
5- Yalova İli,Bağlarbaşı Mah. Vatan Caddesi N:133 Merkez/YALOVA
(Ada:519 Parsel:36)