Taşeron Personel Başvuru Sonuçları Listesi Çağrı Merkezi : 444 8 777
Sosyal Medya :

Taşeron Personel Başvuru Sonuçları Listesi

İLAN

4734 sayılı Kanunun ve diğer mevzuattaki hükümler uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmesi kapsamında çalıştırılmakta olan taşeron işçilerin, 20.11.2017 tarih ve 696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 127’nci maddesiyle 27.06.1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 24. madde kapsamında Yalova Belediyesi Şirketinde  işçi kadrosuna geçiş talebine ilişkin başvuruları incelenmiş olup, başvurusu kabul edilerek sınava katılmaya hak kazanan ve başvurusu kabul edilmeyerek sınava girmeye hak kazanamayan kişilere ait listeler aşağıda yayımlanmıştır.

1 Ocak 2018 tarihli ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan usul ve esasların 10. maddesinde belirtilen “ İnceleme neticesinde şartları taşıdığı ve taşımadığı tespit edilenlerin isimleri, çalıştıkları teşkilat ve/veya biriminde belirtilmesi suretiyle müracaat ettikleri birimlerce/idarece ilan (internet veya kurumca belirlenecek şekilde) edilir ve bunlar yükleniciye bildirilir. Bu şekilde yapılan ilan tebliğ yerine geçer. Başvuru sahiplerine ayrıca tebligat yapılmaz”. Maddesi uyarınca ilgili kişilere ayrıca tebligat  yapılmayacaktır.

Sınava girme hakkı elde edemeyenlerin, ilan tarihinden itibaren 3 gün içerisinde (21.02.2018-23.02.2018 mesai bitimine kadar) Valilik İtiraz Komisyonuna veya Valilik İtiraz Komisyonuna iletilmek üzere Yalova Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ne gerekçesini de belirtmek suretiyle yazılı olarak müracaat etmeleri gerekmektedir. İtiraz edilmemesi halinde sınava girmeye hak kazananlara ait listeler kesinleşecektir.

Sınava katılmaya hak kazanan adaylar ile hak kazanamayan kişilere ilanen duyurulur.

Başvurusu kabul edilerek sınava katılmaya hak kazanan kişiler listesi için lütfen tıklayınız...
Başvurusu kabul edilmeyerek sınava girmeye hak kazanamayan kişiler listesi için lütfen tıklayınız...