Çağrı Merkezi : 444 8 777
Sosyal Medya :

Haberler

MAHKEME KARARINI VERDİ ‘KAMU YARARINA UYGUN DEĞİL’

Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman’ın Meteoroloji arazisi ile ilgili açmış olduğu dava sonuçlandı. Bursa 3. İdare Mahkemesi Meteoroloji arazisinin üzerine yapılması planlanan okul projesini iptal etti.

Süleymanbey Mahallesi'nde yapılan plan değişikliğiyle 5 dönümlük eski Meteoroloji arazisi üzerine okul yapılmasına karar verilmişti. Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, kurum görüşlerinin eksik olduğunu ve yeşil alanın tahrip edileceğini belirterek kararı yargıya taşımıştı.

Kararın yargıya taşınmasına rağmen ardından arazi içinde bulunan ağaçların sökümüne başlanması üzerine Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman Bursa 3. İdare Mahkemesi'ne başvurarak yürütmenin durdurulması istemiyle dava açmıştı. Mahkeme, oy birliğiyle ‘telafisi güç zararlar doğabilir’ gerekçesiyle yürütmenin durdurulmasına karar vermişti. Yapılan itirazların ardından Bursa 3. İdare Mahkemesi nihai kararını açıkladı. Yalova Belediye Meclisinde AK Partili üyelerinin çoğunluğuyla kabul edilen alanın okul yapılması için hukuka aykırı olduğuna karar verdi.

Bursa 3.İdare Mahkemesi tarafından verilen iptal kararının gerekçesinde; “Dava konusu olan plan değişikliklerinin 324 ada 145 parsele yönelik kısmında Kamu Hizmet Alanı arazi kullanım kararının İlkokul Alanı olarak değiştirilmesi konut alanlarının ihtiyaç duyduğu sosyal altyapı alanlarını geliştirmeye yönelik olsa da, 324 ada 146 parselin Park Alanı arazi kullanım kararının İlkokul Alanı olarak değiştirilmesinin kaldırılan park alanı fonksiyonunun konut alanı olarak planlanan bir bölgede olmasına rağmen önerilen park alanının ise bu konut alanına uzak; söz konusu konut alanına hizmet edemeyecek konut kullanımının olmadığı bir bölgede olduğu, Park Alanı olarak önerilen 46 ada 29 parsele ilişkin Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan alınan ‘Alanda ibreli ağaçlar bulunmakta olup, Enstitümüz Ar-Ge amaçlı kullanımı da dikkate alındığında tarım dışı amaçlı kullanımına izin verildiğine dahil  net bir ifade içermediği, alanın mevcut kullanımının tarımsal Ar-Ge olduğu ve bir bütün olarak Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü tarafından kullanıldığı ve fiilen üzerindeki bitki örtüsü ile yeşil alan olarak değerlendirildiği de göz önüne alındığında park alanı fonksiyonunu bu bütünselliği bozacağı görüldüğünden, dava konusu plan değişikliklerinin bu yönleriyle üst ölçekli plan kararlarına, planlama esaslarına, şehircilik ilke ve tekniklerine, kamu yararına uygun olmadığı anlaşılmıştır”

Bursa 3. İdare Mahkemesinin açıklanan nedenlerden almış olduğu kararla dava konusu işlemin iptaline karar verdi.