Şeffaf Oda Çağrı Merkezi : 444 8 777
Sosyal Medya :

Şeffaf Oda

Şeffaf Oda

PROJENİN BELEDİYECİLİKLE İLGİSİ

Proje, Yalova Belediye Başkanı Sayın Vefa SALMAN’ ın , şeffaf yönetim, açık kapı uygulaması ve şehrin halkla birlikte yönetme fikrinden ortaya çıkan şeffaf oda uygulamasıdır. Şeffaf oda uygulaması ile her salı günü sabah 08:00-09:00 ve her perşembe sabahtan öğleye kadar açık kapı uygulaması yapılmaktadır. Ayrıca, altı ayda bir belediyeye gelemeyen engelli, dezavantajlı vatandaşlarımız düşünülerek plan doğrultusunda her mahallede muhtarlarımızın katılımıyla, mobil sahne ile vatandaşların sorunları dinlenmekte ve çözüm üretimi sağlanmaktadır. Belediyemizin yaptığı Ramazan Şehri ve diğer etkinliklerde başkan belirli saatlerde mobil olarak kurulan Şeffaf Oda’ da vatandaşlarla buluşmaktadır. Buluşmalarda bekleme esnasında vatandaşlar şehirle ilgili sunumlar izlemektedir. Şehrin yeni politikaları hakkında vatandaşlarımıza en yetkili ağızdan bilgi verilmektedir.

Günümüz demokrasi modelinde vatandaşlarımız yönetime katılımı yalnızca oy kullanmakla sınırlı kalmış durumdadır. Vatandaşlarımızın talep ve önerileri bilişim sektörünün genişlemesiyle mesafeler ortadan kaldırılmış gözükse de vatandaşlarımızın birçoğu bu teknolojiye ya sahip değil ya da kendisi bizzat yetkiliyle görüşmek ihtiyacı duymaktadır. İnsanoğlu sosyal bir varlık olduğundan talebini sosyal temas sağlayarak dile getirme ihtiyacını duymaktadır. İyi yönetişimde tüm bu teknoloji iletişim ve sosyal diyalog kanallarını arttırılarak birlikte kullanmak gereklidir. İletişim ne kadar şeffaf ve sonuç alıcı olursa demokrasi kavramı o oranda yerleşecektir.

Başkanımızın yanında bir Halka İlişkiler Uzmanı ve ilgili birim sorumluları refakat etmektedir. Uzman görevliler tarafından gerektiğinde telefon veya Kurumsal Bilgi Sistemi (KBS)’ ne uzaktan bağlanarak vatandaşlarımızın istek ve ihtiyaçlarını dikkate alınarak talepleri ilgili sorumlulara aktarımı sağlanmakta ve hızlı sonuç alınmaktadır.

Mobil sahne ile mahallelerde buluşmalar daha keyifli olmaktadır. Mobil sahnenin teknolojik altyapı kullanılarak KBS’ ye uzaktan bağlantı gerçekleştirilmektedir. Görüşme esnasında ortamı yumuşatıcı çay yanında ikramlar yapılmakta, arka planda yeni icraatlarla ilgili sunum yapılmaktadır.

Şeffaf Oda görüşmelerinde toplum bireyleri sorunlarını serbestçe dile getirmektedir. Konuyla ilgili en yetkili birinci ağızdan dinleme fırsatı bulmaktadırlar.

Şeffaf oda projesiyle, vatandaşlarımıza sosyal diyalog, ilgili dinleme, bütünlük anlayışı içinde anlaşılır net cevaplar verilmektedir. Proje, devlet ile vatandaşlarımız arasında iletişim ve sosyal diyalog kanallarını arttırıcı rol oynamaktadır.

PROJENİN GETİRDİĞİ YENİLİKLER

Proje ile, belediye binasında küçük tadilatlar yapılarak öncelikle başkanlık odasının kapısı içerisi görülecek şekilde camdan şeffaf kapı ile değiştirilmiştir. Bu sayede bekleme esnasında başkan ve görüşmecileri, vatandaş tarafından görülmektedir. Perşembe günleri sabahtan öğleye kadar halk günlerinde vatandaş gelerek başkanla veya birim yöneticileriyle görüşmektedir. Ayrıca bina girişinde yine cam ve açık renkler kullanılarak “Şeffaf Oda” yapılmıştır. Belediye başkanı bu odada her salı sabahı 08:00-09:00 saatleri arasında vatandaşlarla buluşmaktadır. Yönetici ve vatandaş buluşmalarında ortamı yumuşatıcı çay, yerine göre çikolata, lokum gibi küçük ikramlar yapılmaktadır. Aynı şekilde sahada yapılan Şehr-i Ramazan gibi etkinliklerde şeffaf oda kurularak vatandaşlarla görüşme saatleri esneklik gösterebilmektedir.

“Şeffaf Oda” projesi kapsamında, Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından mobil sahne imal edilmiştir. Mobil Sahne BMC PRO 522 model araç üzerinde , 7 x 2,75 ölçülerinde yaklaşık 21 metrekare kapalı alan sahneye sahiptir. Kendine ait ses yayın sistemi ve gerekli teknoloji altyapısı mevcuttur. Başkan, mahallenin sorunlarına uygun olan birim müdürlerini ve halkla ilişkiler uzmanını yanına alarak vatandaşlarla buluşmaktadır. Buluşmalarda vatandaşlar başkan tarafından dinlenmekte, gerektiğinde Kurumsal Bilgi Sistemi’ (KBS) ne uzaktan erişim sağlanarak vatandaşın daha önce varsa müracaatları incelenmekte, yoksa yenisi açılarak işlem kayıt altına alınarak doğrudan çözülmek üzere ilgilisine aktarılmaktadır.

Şeffaf Oda

Projeyle;

1. Vatandaşların yönetime sadece oy kullanarak değil, sürekli olarak aktif katılımı sağlanmaktadır.
2. Vatandaşların politika oluşturulmasına dâhil edilmesi sağlanmaktadır.
3. Engelli ve dezavatajlı vatandaşların yönetime aktif katılımı desteklenmektedir.
4. KBS’ ye uzaktan erişimle toplam kalite yönetimi anlayışıyla kayıt altında bütüncül bir yönetim devam ettirilmektedir.
5. Şeffaf oda uygulaması ile oluşabilecek kötü politikalar engellenmektedir.
6. Vatandaşla yönetim arasında giderek sağlamlaşan güven köprüsü kurulmaktadır.

Şeffaf Oda projesinin diğer bir özelliği şehirde oluşturulan politikalar ve yenilikler TV veya sinevizyon üzerinden gösterilmektedir. Vatandaşlar bekleme esnasında şehrin mevcut politikaları hakkında bilgi sahibi olmaktadır. Vatandaşlarımız yeni politikalar oluşturulmasında etkili rol oynamaktadır. Bazen görüşmeciler arasında bakanlar, milletvekilleri ve şehrin önde gelenleri de yer almakta ve renkli görüntüler ortaya çıkmaktadır.

PROJENİN BELDENİN/ŞEHRİN SOSYAL, EKONOMİK, KÜLTÜREL VB. YÖNLERDEN GELİŞİMİNE KATKISI

Toplum bireylerinin seçilmiş olanları göremediklerinden, sorunlarını dile getiremediklerinden, devlette muhatap bulamadıklarından şikâyetçi olduğu herkes tarafından bilinmektedir. Şeffaf Oda, Şeffaf Yönetim projesiyle devlet vatandaş kaynaşması sağlanmış, vatandaş rahatlıkla düşündüklerini ifade eder hale gelmiştir. Günümüz Türkiye’ sinde diyalog kanallarının açık tutularak devlet-vatandaş bütünleşmesinin ne kadar önemli olduğu aşikardır. Toplumumuzda kalıcı barış ve demokrasinin yerleşmesinde Şeffaf Oda, Şeffaf Yönetim gibi projelerin önemli olduğunu değerlendirilmektedir.

Şeffaf Oda, Şeffaf Yönetim projesi kapsamında, 2015 yılında Ramazan Şehri bünyesinde kurulan mekânda Başkan Vefa SALMAN’ nın halka bütünleşmesi çok ilginç görüntülere sahne olmuştur. Her akşam yaklaşık 2.000 kadar vatandaşın ziyaret ettiği Ramazan Şehri şehrin ekonomik olarak canlanmasına katkıda bulunduğu kadar, halkın şeffaf odada başkan ve şehrin önde gelenleriyle buluşması dikkat çekmiştir. Görüşmelerde şehrin önemli konuları ele alınmış, vatandaşlar şehirde meydana gelen yenilikleri izlerken, yeni politikalar oluşturulmasına büyük katkılarda bulunmuşlardır.

Şeffaf Oda, Şeffaf Yönetim projesinde dikkati çeken Yalova için yaşanan en büyük sıkıntının istihdam konusunda gelen taleplerin çokluğu olmuştur. Bu konuda süratle bazı görüşmeler yapılarak yeni politikalar oluşturularak hayata geçirilmektedir. Belediye bünyesinde Kariye gelişim Merkezi (KİGEM) kurulmuş, istihdam desteği konusunda çalışmalara başlamıştır. İstihdam konusunda sosyal medya etkin olarak kullanılarak vatandaşlarımıza duyuru yapılmaktadır. Belediyemizin yaptığı yeni politikalar sonucunda 2016 yılında istihdam alanlarında önemli gelişmelerin olacağı değerlendirilmektedir.

Şeffaf Oda

PROJE FİNANSMANINDA ALTERNATİF KAYNAKLARDAN (SPONSORLUK, KREDİ TEMİNİ, YURT İÇİ-DIŞI FONLAR, HİBE VE BAĞIŞLAR, GÖNÜLLÜ KATILIM VB.) NE ÖLÇÜDE YARARLANILDIĞI

Şeffaf Oda, Şeffaf Yönetim projesinde en büyük maliyet Mobil Sahne oluşturulmasıdır. Yalova Belediye Başkanı Vefa SALMAN’ ın halkla bütünleşmesinin maliyeti neredeyse sıfıra yakın olarak devam etmektedir.
Mobil Sahne üretimi Fen İşleri bünyesinde belediye öz kaynakları ile mevcut araç dönüştürülerek tesis edilmiştir. Araç dönüşüm işlemi yaklaşık 15.000 TL ye mal edilmiştir.
2014 Yılı Ocak (150) – Şubat (100) – Mart (120) – Nisan (180) – Mayıs (130) – Haziran (300) – Temmuz (175) – Ağustos (190) – Eylül (170) – Ekim (200) – Kasım (200) – Aralık (200) ayları içerisinde gerçekleştirilen Halk Günlerimizde toplam 2110 vatandaşımızın problemi dinlenmiş ve çözüme kavuşturulmaya çalışılmıştır.
2015 Yılı Ocak (170) – Şubat (200) – Mart (220) – Nisan (200) – Mayıs (180) – Haziran (250) – Temmuz (170) – Ağustos (800) – Eylül (190) – Ekim (200) - Kasım (300) – Aralık (340) ayları içerisinde gerçekleştirilen Halk Günlerimizde toplam 3220 vatandaşımızın problemi dinlenmiş ve çözüme kavuşturulmaya çalışılmıştır.

PROJENİN DİĞER BELEDİYELERDE UYGULANABİLİRLİĞİ

Proje, nüfusu 200.000 e kadar olan belediyelerde rahatlıkla başkan tarafından, ancak nüfusu fazla olan belediyelerde daire başkanı veya ilgili birim sorumluları tarafından uygulanabileceği değerlendirilmektedir.

Şeffaf Oda, Şeffaf Yönetim mahallelerde Mobil Sahne ile uygulanırken, çeşitli mekânlarda ortama uygun tekrar şekillendirilmektedir. Örneğin Şeffaf Oda, 2015 yılı Şehr-i Ramazan etkinliğinde mekânda görünür bir noktada bir dükkân içinde konuşlanılmıştır. Mahallelerde halk beklerken ikram edilen çay servisi ortama ayrı bir hava katmaktadır. Mahallenin önde gelenlerin katılımıyla neşeli görüntüler ortaya çıkmaktadır.

Şeffaf Oda, Şeffaf Yönetim ile belediye başkanı halkın sorunlarını bizzat dinleyerek haberdar olmakta, projeleri almakta ve gerekli bilgileri sunmaktadır. Böylece belediye başkanı şehrin nabzını sürekli olarak tutmakta, gerekli müdahaleleri anında yapma fırsatı bulmaktadır.