Muhtelif Ticaret Alanlarının ve Gelişme Şartlarının Düzenlenmesine İlişkin 1_1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği