BOŞALTMA VE YIKIM İLANI HAKKINDA

Yalova Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce İlimiz Merkez İsmet PaşaMahallesi Atatürk Bulvarı No: 114 adresindeki (tapuda Gaziosmanpaşa Mahallesi 473 ada 1 parsel numaralıtaşınmaz üzerindeki) yapıyailişkin 574 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 1. maddesi ile değişik Umumi Hayata Müessir Afetler DolayısiyleAlınacak Tedbirlerle YapılacakYardımlara Dair Kanun'un 13. maddesine göre yıkımraporu düzenlenmiştir.Söz konusu yıkım raporu doğrultusunda yapının sahiplerince, kiracılarca veya söz konusu adreste fiilen ikamet edenlerce derhal boşaltılması ve en geç 3 gün içerisinde tehlikenin giderilmesi (yıkılması) gerekmektedir.En geç 3 gün içerisinde tehlikenin giderilmesi (yıkılması),yapı sahiplerince yıkılmadığıtakdirde yapıya el konularak Yalova Valiliğince (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü)tarafındanyıktırılması, varsa itirazların en geç 3 gün içerisinde yapı sahiplerince veya yasal vekillerince dilekçe ile incelenip karara bağlanmak üzere Yalova Valiliğine(İdareKurulu Müdürlüğü) iletilmesi gerekmektedir.İLANEN DUYURULUR

DİĞER DUYURULAR