Süleymanbey Mahallesi 1375 Ada 2 ve 3 parsellere ilişkin İmar Planı Değişikliği