Basın İlan Kurumu Duyurusu

Ülkemizde mevzuat hükümleri uyarınca yayınlanan resmi ilanların, fikir ve içtihat farkıaranmaksızın 195 sayılı Kanunun verdiği yetkiyle Kurum Genel Kurulunun belirlediği esaslar dâhilinde gazete yayınına aracılık eden Basın İlan Kurumu, teknolojik gelişmelerdoğrultusunda resmi ilanları elektronik ortama taşımıştır.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesi, 81 ilde Kurum Şube Müdürlükleri aracılığıyla yaygın, bölgesel ve yerel gazetelerde yayınlanan resmi ilanları, gazetelerin internet siteleriyle birlikte çevrimiçi ortamda kamuoyuna duyurmaktadır.

Elektronik ortamın sağladığı imkânlar dâhilinde resmi ilanlara erişimi kolaylaştıranilan.gov.tr’nin ziyaretçi sayısı ve bilinirliği her geçen gün artmakta olup, birçok kamu kurum ve kuruluşu internet sitelerinden ilan.gov.tr’ye verdikleri bağlantılarla resmi ilanların daha çok kişiyeulaştırılması hedefine önemli katkılarsağlamaktadır.

Resmi ilan ve reklamlar ile özel ilanların ilan.gov.tr internet sitesinde yayınına ilişkin usul ve esasları kapsayan “Basınİlan Kurumu İlanPortalıYönetmeliği” Resmi Gazetede yayımlanarakyürürlüğe girmiştir. Bir sureti ekte yer alan Yönetmelikle birlikte Basın İlan Kurumu ilan portalı, resmi ilan yayınlamahakkı bulunan gazetelerin yanısıra resmi ilanlarınyayınmecrasıhaline gelmiştir.

Bu itibarla, kurumunuzun/kuruluşunuzun internet sitesinden Basın İlan Kurumu ilan portalıilan.gov.tr’ye yönlendirme yapılmasının, resmi ilanlara olan erişimiartıracağı ve bunun kamu yararınaolacağıdeğerlendirilmektedir

DİĞER DUYURULAR