Covid -19 Sürecinin Sosyo-Ekonomik Etkileri Anketi Hakkında Duyuru