Kamu İhale Mevzuatında GüncelDeğişiklikler ve Soru Cevap EğitimProgramı Çağrı Merkezi : 444 8 777
Sosyal Medya :

Kamu İhale Mevzuatında Günce lDeğişiklikler ve Soru Cevap Eğitim Programı

Marmara Belediyeler Birliği Yerel Yönetim Akademisi tarafından, üyelerimizin kurumsal kapasite gelişimlerinekatkıda bulunmak amacıyla kamu ihale mevzuatında yapılan son güncel değişiklikler ve etkileri ile uygulamadakarşılaşılan sorunlar ve mevzuata ilişkin katılımcıların sorularının cevaplandırılacağı "Kamu İhale Mevzuatında GüncelDeğişiklikler ve Soru Cevap" konulu online/zoom eğitim programı, Marmara Belediyeler Birliği üyesi 193 belediyeyikapsayacak şekilde ve il bazında gerçekleştirilecek olup, katılımcı sayısı her belediyeden 2 katılımcıyı aşmayacakşekilde planlanmıştır.

Eğitim programına katılım sağlayacak ilgililerin detaylı bilgi ve kayıtiçin www.yerelyonetimakademisi.com adresine veya ekli dosyadaki kayıt linklerinden kayıt olmaları gerekmektedir.İçeriği ve tarihleri ekte ilan edilmiş olan eğitimler hakkında belediyenizin ilgili çalışanlarının bilgilendirilmesi vekatılımı hususunda gereğini arz ederim.

M. Cemil ARSLAN
Başkan a.
Genel Sekreter