Özelleştirme Kapsam ve Programında Bulunan Muhtelif Taşınmazların İhalesine İlişkin İlan