Yapı sahibine tebligat duyurusu
Yapı sahibine tebligat duyurusu

Aşağıdaki evrağın adresine ulaşılamadığından ötürü İmar Kanunu 39. maddesinde "Yapı sahibine tebligat yapılamaması halinde bu durum tebligat yapan idarenin internet sayfasında 30 gün süre ile ilan edilir ve tebligat varakası tebliğ yerine kaim olmak üzere tehlikeli yapıya asılır." hükmü yer almaktadır. Buna göre ilgili işlemin yapılması için gereğine arz ederim.

DİĞER DUYURULAR