Uygulama İmar Planı Hükümlerinin Revize Edilmesine İlişkin 1_1000 Ölçekli UUygulama İmar Planı Değişikliği