Riskli Yapı Hakkında Duyuru
Riskli Yapı Hakkında Duyuru

İlimiz Merkez İlçesi Sema Sk. No:1 adresli, tapunun 1422 ada 4 parsel sayılı taşınmazı üzerinde kayıtlı yapının Riskli Yapı olduğu tespit edilmiştir. Tebligat sürecinde tarafımıza adresleri iletilmemiş maliklerin bulunduğunun anlaşılması, bir suretini aşağıda ilettiğimiz 14.03.2022-51310 tarih-sayılı ilk tebligatımızın bazılarının tarafımıza iade edilmiş olması sebebiyle işbu yazı ile söz konusu yapının Riskli olduğu,6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanlarının Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun ve bu Kanunun Uygulama Yönetmeliği'nin 8. maddesinin (1-2) fıkrası gereğince; riskli yapı olarak tespit edilen binanızın 60 gün içerisinde tarafınızca yıktırılması, aynı Kanun Yönetmeliğinin 8. Maddesinin 2-a bendinde geçen; "Maliklere yapılacak tebligatta, riskli yapıyı kiracı veya sınırlı ayni hak sahibi kullananlara tahliye için malik tarafından bildirim yapılması gerektiği belirtilir." Hükmü gereğince; tahliye / yıkım kararının kiracı veya sınırlı ayni hak sahiplerine tarafınızca bildirilmesi ve yıkım için Başkanlığımıza müracaat edilerek Yıkım Ruhsatı alınması hususu, bina malikleri Aylin Kanat, Ufuk Kanat, Ayşe İnal, Bahar Öztürk, Elmas Fatma Dökümcü, Emin Gönültaş, Güner Güneren, Hacer Dilek Dumantepe, Havva Cemile Kılıç, İsmail Kamil Şener, Mustafa Nuri Özel, Osman Nuri Özel, Mustafa Şener, Nuriye Ünver, Serkan Şener, Ülker Aksoy, Emir Şener, Abdullatıf Ali, Yalova Karadağ İnş. Gıda Tur. San. ve Tic. A.Ş. bilgilerine önemle rica edilir. Bu tebligat aynı maliklere ayrıca posta yoluyla 02/09/2022 tarih ve E.73939 sayılı yazımız ile mükerrer olarak iletilmiştir. Bilgilerinizi rica ederiz. 

DİĞER DUYURULAR